Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci i młodzieży jest specjalizacją lekarską zajmującą się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych dzieci i młodzieży.

W gabinecie oferuję Państwu konsultacje i porady z zakresu diagnostyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń i chorób psychicznych dzieci i młodzieży takich jak:
– całościowe zaburzenia rozwoju (spektrum autyzmu i zespół Aspergera),
– niepełnosprawność intelektualna,
– zaburzenia emocjonalne i nerwice,
– depresja i inne zaburzenia afektywne,
– zaburzenia więzi, mutyzm, tiki, jąkanie,
– moczenie mimowolne i zanieczyszczanie kałem,
– specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i umiejętności szkolnych,
– zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi,
– zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia),
– schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
– zaburzenia psychiczne w przebiegu innych chorób np.padaczki, chorób tarczycy, metabolicznych i in.
– zaburzenia związane z doświadczaniem traumy,
– zaburzenia zachowania i emocji,
– uzależnienie i nadużywanie substancji psychoaktywnych,
– konsultacje dotyczące postępowania z nieletnim pacjentem w kryzysie samobójczym,
– diagnoza dysfunkcji systemu rodzinnego.

W terapii zaburzeń i chorób psychicznych poza farmakoterapią  stosowana jest psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii indywidualnej oraz psychoedukacja.

lek. med. Hanna Biskupiak
pediatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

gabinet czynny: czwartek od 15.00 do 18.00