Gastroenterologia

Gastroenterologia 

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego; żołądka, jelit, odbytu i gruczołów trawiennych (wątroba, trzustka) oraz dróg żółciowych.

W naszej Pracowni Endoskopowej istnieje możliwość wykonania badań endoskopowych (gastroskopii i kolonoskopii). Wykonujemy badania w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

          Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy. Gastroskopia może być zarówno badaniem diagnostycznym, jak również terapeutycznym polegającym na przykład na: usuwaniu polipów, niszczeniu zmian naczyniowych plazmą argonową. Podczas gastroskopii istnieje możliwość wykonania tzw. test ureazowy na obecność bakterii Helicobacter pylori (HP) mogącej wywołać zapalenie, wrzody żołądka lub dwunastnicy. Test ten polega na pobraniu kleszczykami dwóch drobnych wycinków błony śluzowej żołądka i naniesieniu ich na specjalny zestaw testowy. W trakcie badania endoskopowego pobiera się wycinki do badania histopatologicznego ze wszystkich uwidocznionych nieprawidłowości oraz w celach diagnostycznych.

Szczegóły dotyczące badania

           Kolonoskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym ocenić jelito grube, a w określonych przypadkach końcowego odcinka jelita cienkiego. Końcówka endoskopu, która jest wprowadzona do jelita przez odbyt, ma możliwość obracania się w dowolną stronę w dość dużym zakresie co umożliwia przeprowadzenie endoskopu przez całą długość jelita grubego. Kolonoskopia może być badaniem diagnostycznym pozwalającym ocenić błonę śluzową badanego odcinka jelita grubego, jak również terapeutycznym polegającym min. na  usuwaniu polipów.

Szczegóły dotyczące badania

Przygotowanie do kolonoskopii – Fortrans

Przygotowanie do kolonoskopii – Citrafleet

Przygotowanie do badań w znieczuleniu ogólnym

Leczymy hemoroidy metodą Hemoron przy użyciu wysoko wyspecjalizowanej diatermii jednobiegunowej.

Szczegóły dotyczące zabiegu

Pracownia Endoskopowa wyposażona jest w videoendoskopy wysokiej rozdzielczości HD firmy Pentax. Aparaty współpracują z procesorami firmy PENTAX  EPK-i5000 wykorzystując wszystkie możliwości związane z jakością obrazu (full HD) oraz innowacyjną technologią obrazowania tzw. wirtualną chromoendoskopią (system iSCAN).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzęt endoskopowy poddawany jest dezynfekcji wysokiego poziomu w myjni automatycznej a akcesoria endoskopowe dezynfekowane w myjce ultradźwiękowej i sterylizowane w autoklawie. Po badaniu endoskopowym do dyspozycji chorego jest pokój pozabiegowy.

Nasza kadra:

Lek. med. Michał Wiatr – gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych

wtorek 14.00-20.00

środa 9.00-20.00

piątek 14.00-20.00

 

Lek. med. Małgorzata Sigurska-Banasiak – gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych

poniedziałek 14.30-18.00

czwartek  14.30-18.00