Prawa Pacjenta

Skrócona wersja Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prawa pacjenta wynikające z przepisów Dziennika Ustaw:
1. Każdy pacjent ma prawo do ochrony zdrowia
2. Każdy ma prawo do równego dostępu do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonym przez ustawodawcę.
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo:

1. Do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby do tego uprawnione, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu właściwych urządzeń ,
2. Do uzyskania przystępnej informacji dotyczącej swojego zdrowia,
3. Do informacji dotyczącej planowanych badań i zabiegów oraz wyrażenia lub nie wyrażenia na nie zgody,
4. Do poszanowania godności osobistej oraz zapewnienia intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
5. Do udostępnienia mu (lub wskazanej przez niego osobie) jego historii choroby,
6. Do ochrony swoich danych osobowych i wszystkich informacji zawartej w jego dokumentacji medycznej,
7. Do zgłoszenia sprzeciwu do orzeczenia lekarskiego.

Pełna wersja Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa